top of page
oljčno olje fras

Naši Produkti

bio
bio

Znak SI-EKO-002 smejo uporabljati samo kmetije in organizacije, ki so stranke certifikacijskega organa Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze Maribor (IKC) pod pogojem, da imajo veljaven certifikat za Ekološko kmetijstvo za tiso leto. V vsakem trenutku morajo izpolnjevati vse zahteve za pridobitev omenjenega certifikata.

biodar logo
bio dar logo
označba porekla

Kmetijski pridelki in živila z zaščiteno označbo porekla so tesno povezani z območjem, katerega ime nosijo. Da se lahko kmetijski pridelki in živila označijo z označbo porekla:

  • morata pridelava in predelava potekati na določenem geografskem območju, katerega ime nosi proizvod (surovine in proizvodnja);

  • na lastnosti takega kmetijskega pridelka ali živila bistveno vpliva geografsko okolje, ki vključuje naravne in človeške dejavnike kot so podnebje, kakovost tal, lokalno znanje in izkušnje (na primer kraška burja, gorski pašniki)

Biodar  je kolektivna blagovna znamka za ekološka živila, pridelana in predelana po standardih Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije, ki je registrirala BIODAR kot s

vojo blagovno znamko. Ta potrjuje, da :
- je živilo ekološkega izvora od njive do prodajne police ter hkrati kontrolirano s strani       kontrolnih organov.
- nadzorovana ekološka pridelava na celotni kmetiji
- upoštevanje standardov o ekološki pridelavi (Uredbe EU, Pravilnik, Standardi Zveze)
- zaključeno preusmeritveno obdobje (za rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo                   običajno 2 leti, za trajne nasade pa 3 leta)
- ter pridobljen CERTIFIKAT o ekološki pridelavi s strani pooblaščene kontrolne                   organizacije.

 

Prepovedana uporaba:
 - kemično-sisntetičnih sredstev za varstvo rastlin razkuženega semena
 - lahko topnih mineralnih gnojil
 - sintetičnih dodatkov v krmilih
 - surovin živalskega izvora v krmilih in gnojilih
 - gensko spremenjenih organizmov
-  preventivnega zdravljenja živali s kemoterapevtiki

 

bottom of page